مطالب علمی ، آماری و گوناگون - ماتریس همبستگی
ماتریس همبستگی سه شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ 9:14
یکی از دوستان درباره ماتریس همبستگی سوالی داشتند که خلاصه ای درباره این موضوع بیان میکنم با توجه به اینکه این ماتریس در تحلیل عاملی کاربرد فراوانی دارد پیشنهاد میکنم به قسمت تحلیل عاملی در همین وبلاگ مراجعه کنید.

ماتریس همبستگی از نوع تحلیل عاملی با هدف تبین تغییرات متغیرها در عاملهای محدودتر یا تعیین خصیصه‌های زیر بنایی یک مجموعه از داده‌ها انجام می‌شود. این روش می‌تواند بر دو نوع اکتشافی (Exploratory) یا تاییدی (Confirmatory) انجام شود. در تحلیل عامل اکتشافی محقق درباره تعداد عاملهای خصیصه فرضیه‌ای ندارد؛ در صورتی که برای روش تاییدی فرضیه ارائه می‌شود. 

معادلات ساختاری:

ماتریس همبستگی از نوع معادلات ساختاری با هدف آزمودن مدل خاصی از رابطه بین متغیرها انجام می‌شود. در این مدل داده‌ها به صورت ماتریسهای همبستگی (کواریانس) در آمده و همبستگی بین تک تک متغیرها بصورت جداگانه و ماتریسی به دست می آید  و یک مجموعه معادلات رگرسیون بین متغیرها تدوین می‌شود. در نهایت آن متغیرهایی که همبستگی بیشتری با هم داشته باشند در هم ترکیب شده و تشکیل یک عامل مشترک می دهند در حقیقت این متغیرها هیچ کدام مستقل نبوده و تعداد زیادی متغیر همبسته میباشند برای خلاصه کردن آنها در یک مدل کوچک از روش تحلیل عاملی و ماتریس همبستگی و ماتریس واریانس کوواریانس استفاده می کنیم. همچنین در مدل معادلات ساختاری اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرها به منظور شناخت روابط علی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. این نوع تحلیلها بیشتر پس از فراهم آمدن نرم افزارهایی مانند EQS , LISREL امکان پذیر شده است که به تدریج کاملتر و پیچیده تر شده‌اند. 

برای مبحث تحلیل عاملی اینجا  کلیک کنید.

نوشته شده توسط mahdi  | لینک ثابت |